Pidetään yhteyttä

Gerontologia

Gerontologia on tieteenala, joka tutkii kaikkia vanhusten terveyden ja sairauksien näkököhtia sekä normaalia ikääntymisprosessia. Geriatria on vastaava lääketieteen ala.

Gerontologia on tieteellistä tutkimusta ikääntymisen ilmiöistä, jolla tarkoitetaan soluissa, kudoksissa, elimissä, tai kokonaisorganismissa ajan myötä tapahtuvia eteneviä muutoksia. Ikääntyminen on osa koko elinkaaren kehitysjaksoa syntymää edeltävästä kasvusta vanhenemiseen.

Gerontologia keskittyy kuitenkin ensisijaisesti kypsyyden saavuttamisen ja yksilön kuoleman välillä tapahtuviin muutoksiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin.

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Mainos

Ruoka

Mainos

Uudet kommentit

Mainos

Mainos